Talousteema Oy
   
Talousteema Oy
Etusivu Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy
Tiedote

Tärkeintä ei ole voitto, vaan reilu kassavirta

Ekonomi Lassi Mäkisen uusi kirja Tärkeintä ei ole voitto, vaan reilu kassavirta tulee painosta toukokuun lopussa.

Kirja on yhteenveto yli 20 vuotta kestäneestä systemaattisesta kassavirtalaskennan kehittämistyöstä sekä sen testaamisesta yritysten kirjanpitojen ja taloussuunnitelmien laadintaan.

Kassavirtalaskenta mittaa rahan riittävyyttä. Sen avulla yritys voi kasvaa terveesti ja turvata tulevaisuutensa.

Kirja on Lassi Mäkisen ammatillinen testamentti nuoremmille taloushallinnon ammattilaisille. Hän toivoo, että kassavirtalaskennan kehittämistä jatketaan laajemmalla joukolla. Tarvitaan koulutusta, tietokoneohjelmia ja palveluratkaisuja, joissa tätä laskentatekniikkaa sovelletaan.

Lue lisää...

Uutinen

Alv-korotuksen lausuntokierros päättyy 17.5.

Yleisen arvonlisäverokannan korotusta toteutetaan kovalla kiireellä. Muutoksen on suunniteltu tulevan voimaan jo 1.9.

Lue lisää...

Uutinen

Onko sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö yritys?

Kun korkein hallinto-oikeus päätti sukupolvenvaihdokseen liittyvästä lahjaveron huojennuksesta, se pohti, onko arvopaperikauppaa harjoittava yhtiö perintö- ja lahjaverolaissa tarkoitettu yritys. Tässä tapauksessa KHO ei pitänyt yhtiötä yrityksenä.

Lue lisää...

Blogi

Sijoituksen reaalituotto ei ole millään tavoin reaalinen

Kun puhutaan sijoituksen reaalituotosta, silloin todellista kassavirtaa verrataan inflaatioon, joka on sovinnaissääntöihin perustuva laskennallinen suure. Nämä kaksi osatekijää ovat aivan eri maailmasta. Niitä ei saisi lainkaan verrata toisiinsa, vaan sijoituksen tuottoa pitää tarkastella tapauskohtaisesti.

Lue lisää...


Britt Langrev
toimitusjohtaja


Lassi Mäkinen
Cash Flow Specialist
Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 – 2024