Talousteema Oy Taloustieto hyppysissä

Kirja: Tärkeintä ei ole voitto, vaan reilu kassavirta

Kirjoittaja on Lassi Mäkinen, kustantaja Basam Books Oy ja myyjä Talousteema Oy.

Kirjan hinta on 22,00 euroa/kpl (+postikulut ja alv). Jos samassa tilauksessa
on vähintään 5 kirjaa, alennus on 10 % kirjan hinnasta. Kirja ja lasku
toimitetaan postitse.

Maksuehto on 14 päivää netto. Myöhästyneestä maksusta peritään korkolain
sallima viivästyskorko. Jos laskua joudutaan perimään, yhtiö perii saatavien
perinnästä annetussa laissa sallitut perintäkulut.Tilauslomake

Kirjojen lukumäärä
Tilaajan etu- ja sukunimi
Tilaajan henkilökohtainen
sähköpostiosoite
Sähköpostiosoitteen
varmentaminen
Postiosoite, johon
kirja ja lasku toimitetaan
Postinumero ja
postitoimipaikka