Talousteema Oy
   
Talousteema Oy
Etusivu Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy
Historiaa

2023

Talousteema Oy luopui koulutusten järjestämisestä keskittyäkseen kassavirtalaskentaan perustuvan kirjanpito-ohjelmiston toteuttamiseen. Ohjelmistolla on laadittu yhtiön juoksevat kirjanpidot ja tilinpäätökset tilikausilta 2020 – 2023. Se ei kuitenkaan ole valmis, vaan hankkeessa on vielä paljon työtä sen myyntikuntoon saattamiseksi.

Yhtiön maksuvalmius säilyi hyvänä koko vuoden.

Vuonna 2024 jatketaan ohjelmiston toteuttamista ja kassavirtalaskennan tunnetuksi tekemistä.

2022

Vuonna 2022 Talousteema Oy ei järjestänyt yhtään koulutustilaisuutta koronaviruksen tartuntavaaran vuoksi. Valtio ei enää tukenut koronan takia liikevaihtonsa menettäneitä yrityksiä. Menoja jouduttiin karsimaan lisää.

Kassavirtalaskentaan perustuvan kirjanpito-ohjelmiston suunnittelua ja ohjelmointia jatkettiin omarahoitteisesti. Vuonna 2022 mm. tilinpäätöksen laadinta rakennettiin lähes kokonaan uudella tavalla, sovelluksen sivuille lisättiin käyttöohjeita ja lisäksi toteutettiin useita verolaskureita. Ohjelmisto ei tullut vielä valmiiksi, vaikka sillä on laadittu tilikausien 2020, 2021 ja 2022 Talousteema Oy:n juoksevat kirjanpidot ja tilinpäätökset.

Yhtiön maksuvalmius säilyi hyvänä koko vuoden.

Vuonna 2023 kirjanpito-ohjelmiston kehittämistä jatketaan ja mahdollisesti myös koulutuksia järjestetään.

2021

Vuonna 2021 Talousteema Oy ei järjestänyt yhtään koulutustilaisuutta koronaviruksen tartuntavaaran vuoksi. Liikevaihtoa ei syntynyt lainkaan. Menoja jouduttiin karsimaan lisää. Valtion tuet olivat huomattavasti pienemmät kuin edellisenä vuonna.

Vaikeasta ajasta huolimatta yhtiön maksuvalmius säilyi vahvan kassapuskurin vuoksi hyvänä koko vuoden.

Päätoimiala vaihtui koulutustoiminnasta tietokoneohjelmien tuottajaksi.

Kassavirtalaskentaan perustuvan kirjanpito-ohjelmiston suunnittelua ja ohjelmointia jatkettiin nyt kokonaan omarahoitteisesti. Ohjelmisto ei tullut vielä valmiiksi, vaikka sillä on laadittu tilikausien 2020 ja 2021 Talousteema Oy:n kirjanpidot.

Vuonna 2022 kirjanpito-ohjelmiston kehittämistä jatketaan. Jos koronapandemia hellittää, vuoden lopussa saatetaan taas järjestää koulutustilaisuuksia.

2020

Vuonna 2020 Talousteema Oy ei järjestänyt yhtään koulutustilaisuutta koronaviruksen tartuntavaaran vuoksi. Lähes koko liikevaihto hävisi. Vain PowerPoint-esityksistä saatiin hieman kassatuloja, mutta ne eivät riittäneet kattamaan juoksevia kassamenoja. Menoja jouduttiin karsimaan ja valtion tuet auttoivat selviytymään vaikeasta vuodesta.

Yhtiön maksuvalmius säilyi vahvan kassapuskurin vuoksi hyvänä koko vuoden.

Koulutuksista vapautunut aika käytettiin uudenlaisen kassavirtalaskentaan perustuvan kirjanpito-ohjelmiston toteuttamiseen. Hanke rahoitettiin yhtiön omilla kassavaroilla ja Business Finlandin myöntämällä kehittämistuella. Talousteema Oy:n vuoden 2020 kirjanpito tehtiin tätä ohjelmistoa käyttäen. Ohjelmisto ei tullut vielä valmiiksi vuoden aikana, vaan sitä on vielä testattava ja hiottava paremmaksi.

Vuoden 2021 aikanakaan Talousteema Oy ei voi järjestää yhtään koulutustilaisuutta, koska koronapandemiaa ei vielä ole voitettu.

2019

Talousteema Oy:n vuosi 2019 oli jälleen menestyksekäs. Yhtiö järjesti yhteensä 25 koulutustilaisuutta, joista 9 myytiin loppuun. Tampereelta löydettiin aiempaa tilavampi koulutussali, jolloin tilaisuuksiin mahtui enemmän osallistujia eikä toistokertoja tarvittu.

Touko- ja kesäkuussa pidettiin 9 Osakeyhtiö pienyhtiönä -seminaaria, joista 4 myytiin loppuun. Syyskuussa järjestettiin 8 Kirjanpitäjän vastuu -seminaaria, joista 2 myytiin loppuun. Marras- ja joulukuussa pidettiin 8 Valmistaudu vuoteen 2020 -seminaaria, joista 3 myytiin loppuun.

Talousteema Oy päätti vuodesta 2020 lähtien luopua koulutusten pitämisestä Kouvolassa ja Turussa hankalien junayhteyksien vuoksi. Tilaisuuksien jatkuminen Pieksämäellä on epävarmaa, koska Hotelli Savonsolmu lopetti toimintansa.

Vuonna 2020 järjestetään koulutuksia ainakin Helsingissä, Hämeenlinnassa, Tampereella ja Seinäjoella.

2018

Talousteema Oy:n vuosi 2018 oli jälleen menestyksekäs, vaikka koulutustilaisuuksien määrää vähennettiin tarkoituksellisesti. Yhtiö järjesti yhteensä 25 omaa koulutustilaisuutta, joista 16 myytiin loppuun.

Tammi- ja helmikuussa pidettiin 10 Tilinpäätöksen ongelmakohdat ja uusi tietosuoja-asetus -seminaaria, joista 6 myytiin loppuun sekä syys-, loka- ja marraskuussa 15 Tulorekisteri-seminaaria, joista 11 myytiin loppuun.

Lisäksi yhtiö toteutti eräälle tilitoimistolle puolen päivän mittaisen tulorekisteriä käsittelevän sisäisen koulutustilaisuuden.

2017

Talousteema Oy:n vuosi 2017 oli menestyksekäs. Yhtiö järjesti yhteensä 36 omaa koulutustilaisuutta, joista 16 myytiin loppuun.

Tammi- ja helmikuussa pidettiin 9 Tilinpäätös uusien säännösten mukaisesti -seminaaria, joista 5 myytiin loppuun, touko- ja kesäkuussa 7 Yritysmuodon valintaperusteet -seminaaria, syys- ja lokakuussa 9 Varmuutta alv-vähennyksiin -seminaaria, joista 3 myytiin loppuun, sekä marras- ja joulukuussa 11 Uusi ennakkomenettely -seminaaria, joista 8 myytiin loppuun.

2016

Talousteema Oy:n vuosi 2016 oli menestyksekäs. Yhtiö järjesti yhteensä 36 omaa koulutustilaisuutta, joista 10 myytiin loppuun.

Tammi- ja helmikuussa pidettiin kymmenen Tilinpäätös ja verotus -seminaaria, touko- ja kesäkuussa yhdeksän Kevennetty kirjanpito -seminaaria, syys- ja lokakuussa kahdeksan Henkilökuntaetuudet-seminaaria sekä marras- ja joulukuussa yhdeksän Verouudistus 2017 -seminaaria.

Verouutisten ja avaintietojen välitys päätettiin lopettaa ja kaikki sitä koskevat sopimukset irtisanottiin.

Talousteema Oy muutti Hämeenlinnassa uuteen osoitteeseen.

2015

Talousteema Oy:n vuosi 2015 oli menestyksekäs. Yhtiö järjesti yhteensä 29 omaa koulutustilaisuutta, joista suuri osa myytiin loppuun.

Tammi- ja helmikuussa pidettiin yhdeksän Tilinpäätös ja verotus -seminaaria sekä elo-, syys-, loka- ja marraskuussa 20 Kirjanpitolaki uudistuu -seminaaria.

Lisäksi yhtiö myi ulkopuoliselle koulutusjärjestäjälle kaksi päivän mittaista koulutusta sekä tuotti viikoittain uutisia ja ylläpiti avaintietoja usean kymmenen tilitoimiston verkkosivuilla.

2014

Vuosi 2014 oli menestyksekäs kummallekin yhtiölle.

Lasmak Oy muutettiin Talousteema Oy:ksi. Yhtiö maksoi loput velkansa yhtiön pääosakkaalle.

Yhtiörakenteen ja toiminnan selkiinnyttämiseksi Kassanetti Oy:n koulutustoiminta päätettiin siirtää Talousteema Oy:lle ja purkaa Kassanetti Oy.

Britt Langrev valittiin Talousteema Oy:n toimitusjohtajaksi.

Talousteema Oy muutti Helsingistä Hämeenlinnaan.

2013

Lasmak Oy päätti supistaa Talousteeman sisältöä ja luopua verkkokirjojen tuottamisesta. Heinäkuusta lähtien verkkolehdessä julkaistiin uutisia ja pidettiin yllä avaintietoja sekä keskustelusivuja. Kolumnien, haastattelujen ja artikkelien tuottamisesta luovuttiin.

Vuoden 2013 lopussa Lasmak Oy päätti lopettaa syyskuussa 2014 Talousteeman ilmestymisen tilattuna verkkolehtenä. Siitä lähtien tuotettiin verotusta käsitteleviä uutisia ja ylläpidettiin avaintietoja tilitoimistojen verkkosivuille. Lisäksi Lasmak Oy ja Kassanetti Oy alkoivat yhdessä tuottaa taloushallinnon ammattilaisille suunnattua koulutusta.

Vuonna 2013 Lasmak Oy:n maksuvalmius oli hyvä koko vuoden ja kassavirtatulos säilyi kahdeksan edeltävän vuoden tapaan hyvällä tasolla.

Kassanetti Oy puhkesi kukkaan vuonna 2013, kun yhtiön perustamisesta oli kulunut seitsemän vuotta. Osa koulutustilaisuuksista myytiin loppuun ja tämän vuoksi järjestettiin uusintatilaisuuksia.

2012

Talousteeman vakiintuneet sisällön teemat ja tuotantotapa pysyivät vuonna 2012 ennallaan.

Lasmak Oy:n maksuvalmius oli hyvä koko vuoden ja kassavirtatulos säilyi seitsemän edeltävän vuoden tapaan hyvällä tasolla.

Vaikka Kassanetti Oy:n toiminta hieman laajeni vuonna 2012, taloudellisesti vuosi oli raskas. Maksut hoidettiin eräpäivinä.

2011

Vakiintuneet Talousteema-verkkolehden sisällön teemat ja tuotantotapa pysyivät vuonna 2011 ennallaan.

Lasmak Oy:n maksuvalmius oli hyvä koko vuoden ja kassavirtatulos säilyi kuuden edeltävän vuoden tapaan hyvällä tasolla.

Kassanetti Oy:lle ei vuoden 2010 orastanut menestys toistunutkaan enää vuonna 2011. Maksut hoidettiin vaikeuksista huolimatta sovittujen eräpäivien mukaisesti.

2010

Vakiintuneet verkkolehden sisällön teemat ja tuotantotapa pysyivät vuonna 2010 ennallaan.

Ilmainen vuonna 2006 aloitettu Perusta pienyhtiö -palvelu lopetettiin mainosrahoituksen jäätyä liian vähäiseksi.

Lasmak Oy:n maksuvalmius oli hyvä koko vuoden ja kassavirtatulos säilyi viiden edeltävän vuoden tapaan hyvällä tasolla.

Kassanetti Oy:n toiminta virkistyi vuonna 2010 monen vuoden ponnistelujen tuloksena. Yhtiö kykeni maksamaan kohtuullista palkkaa ja hoiti kaikki maksunsa eräpäivinä.

2009

Vuodesta 2006 lähtien vakiintuneet verkkolehden sisällön teemat ja tuotantotapa pysyivät ennallaan.

Lasmak Oy:n maksuvalmius oli hyvä koko vuoden ja kassavirtatulos säilyi neljän edeltävän vuoden tapaan hyvällä tasolla.

Vuosi 2009 oli Kassanetti Oy:lle edelleen vaikea. Maksut hoidettiin kuitenkin sovittuina aikoina.

2008

Vuodesta 2006 lähtien vakiintuneet verkkolehden sisällön teemat ja tuotantotapa pysyivät ennallaan.

Ilmainen Testaa yrityksesi maksukyky -palvelu lopetettiin mainosrahoituksen jäätyä liian vähäiseksi. Pienyrityksen rahoitus käytännössä -verkkokirjan julkaiseminen lopetettiin vähäisen lukijamäärän vuoksi.

Syyskuussa Rantalainen Oy IA Internationalin yksinoikeus englanninkieliseen Business Guide – Finland -verkkokirjaan päättyi. Kirja on suomalaisesta elinkeinoelämästä kiinnostuneiden käytettävissä vapaasti kaikkialla maailmassa. Rantalainen Oy IA International pysyi kumppanina kirjan ylläpitämisessä. Lasmak Oy sai oikeuden hankkia myös muita ulkomaisista asiakkaista kiinnostuneita kumppaneita.

Joulukuussa päätettiin vuoden 2009 alussa muuttaa Lasmak Tietopalvelu -verkkolehden nimeksi Talousteema.

Lasmak Oy:n maksuvalmius oli hyvä koko vuoden ja kassavirtatulos säilyi kolmen edeltävän vuoden tapaan hyvällä tasolla. Yhtiö sai päätökseen ulkopuolisen sijoittajan vuosina 2000 – 2003 verkkolehden ja verkkokirjojen tietojärjestelmien kehittämiseen myöntämien lainojen takaisinmaksun. Tämän jälkeen Lasmak Oy:llä on velkaa vain yhtiön pääosakkaalle.

Vuosi 2008 oli Kassanetti Oy:lle edelleen vaikea, mutta maksutilanne pysyi hyvänä koko vuoden.

2007

Lasmak Oy jatkoi vuonna 2006 omaksuttua menettelyjä tuottaa Lasmak Tietopalvelu -verkkolehteä oikea-aikaisesti ja lukijoita kiinnostavasti.

Kesällä toteutetussa lukijatutkimuksessa Lasmak Tietopalvelu sai kiitosta mm. ajankohtaisuudesta ja asiantuntemuksesta. Lehden tekemä pienyritysten edunvalvontatyö sai lukijoiden tuen: "On myös kantaa ottavaa sekä pitää yhteyttä meidän puolesta viranomaisiin sekä päättäjiin."

Syyskuun alussa Lasmak Tietopalvelu avasi ilmaisen Testaa yrityksesi maksukyky -palvelun. Sen avulla yritys voi testata kykynsä huolehtia maksuvalmiudestaan. Tehokas kassanhallinta vähentää riskiä joutua maksuvaikeuksiin.

Verkkokirjojen määrää supistettiin siten, että jatkossa keskitytään eniten myytyihin kirjoihin. Kirjojen ylläpidon suunnitelmallisuutta parannettiin.

Lasmak Oy:n maksuvalmius oli hyvä koko vuoden ja vahvistui vuoden aikana. Vuonna 2005 aloitettua lainojen takaisinmaksua jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Kassavirtatulos parani edellisvuodesta huomattavasti.

Kassanetti Oy:n toiminta oli alkuvaiheessa pienimuotoista. Se kykeni hoitamaan maksunsa sovitusti osakkaiden myöntämien lainojen avulla.

2006

Yhtiö joutui kesäkuussa lopettamaan koulutustoiminnan kannattamattomana. Julkishallinnon organisaatiot ja järjestöt kilpailivat siinä verottomasti ja budjettivaroin tuettuna, joten täysin verotettuihin osallistujamaksuihin perustuva koulutus ei ollut kilpailukykyistä Suomessa. Yhtiö ei halunnut mennä laadun huonontamiseen em. epäreilujen kilpailijoiden tasolle vaan päätti mieluummin lopettaa koulutustoiminnan.

Heinäkuusta lähtien yhtiö panosti verkkolehden sisällön laadun parantamiseen. Jutut päätettiin tuottaa oikea-aikaisesti suunnittelemalla sisältöä etukäteen ja pitämällä sovituista aikatauluista kiinni. Kirjoitusten aihevalintaan ja sisällön kiinnostavuuteen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota.

Syyskuun alussa Lasmak Tietopalvelu avasi ilmaisen Perusta pienyhtiö -palvelun, jossa kuka tahansa voi laatia vähimmäisyhtiöjärjestystä käyttävän osakeyhtiön helposti ja nopeasti. Palvelu toteutti 1.9.2006 voimaanastuneen uuden osakeyhtiölain sallimat helpotukset. Palvelun kustannukset katettiin mainostuloilla.

Lokakuussa yhtiö tuotti Rantalainen Oy IA Internationalin tilaustyönä englanninkielisen yritystoiminnan harjoittamista käsittelevän verkkokirjan Business Guide – Finland.

Kassavirtatulos pysyi huolellisen kassasuunnittelun avulla vakaana. Yhtiö jatkoi edellisvuonna aloitettua ulkopuolisen sijoittajan lainojen takaisinmaksua.

Syksyllä päätettiin aloittaa koulutustoiminta uudelta pohjalta ja tätä varten perustettiin Kassanetti Oy.

2005

Vuoden 2005 aikana Lasmak Tietopalvelu -verkkolehti vakiinnutti asemansa sekä sisällöllisesti että lukijoiden keskuudessa.

Uusina verkkokirjoina julkaistiin Sähköinen taloushallinto käytännössä ja Ajankäytön käsikirja.

Kassavirtalaskennan menetelmäkehityshanke jatkui koko vuoden.

Koulutustilaisuudet onnistuivat odotettua paremmin. Suosituimpia tilaisuuksia olivat osakeyhtiölainsäädännön uudistusta ja kassavirta-ajattelua käsittelevät seminaarit, joita toteutettiin eri puolilla Suomea.

Taloudellisesti vuosi 2005 oli Lasmak Oy:lle hyvä. Kassavirtatulos oli ennätyksellinen. Yhtiö aloitti vuosina 2000 – 2003 yksityishenkilöltä verkkolehden ja verkkokirjojen tietojärjestelmien kehittämiseen riskirahoituksena saamiensa lainojen takaisinmaksun.

2004

Vuoden 2004 aikana panostettiin Lasmak Tietopalvelu -verkkolehden sisältöön. Haastattelujen ja artikkelien määrää lisättiin yli kaksinkertaiseksi vuoteen 2003 verrattuna.

Uusina verkkokirjoina julkaistiin Osuuskunnan kirjanpito, Pienyrityksen verotus käytännössä, Yrittämisen aakkoset ja Kassavirrat käytännössä. Lisäksi Pulmalliset kirjaukset -seminaarin aineistosta toteutettiin täysimittainen verkkokirja.

Kassavirtalaskennan menetelmäkehityshanke jatkui koko vuoden.

Koulutusmyynti alkoi vetää vuoden 2004 syksyllä aikaisempaa paremmin. Ajankohtaisena toteutettiin yritysverouudistusta käsittelevien seminaarien sarja. Kassavirtaseminaaria uudistettiin menetelmähankkeen mukaisesti.

Lasmak Oy maksoi kaikki pankkilainansa pois, minkä jälkeen sillä oli vain pääomalainaa ja osakkaiden myöntämää lainaa.

2003

Vuoden 2003 aikana Lasmak Oy:n tuotteet täsmentyivät. Tuotteet olivat Lasmak Tietopalvelu -verkkolehti, verkkokirjat ja koulutus.

Uutena verkkokirjana ilmestyi Pienyrityksen rahoitus käytännössä.

Lasmak Oy käynnisti kassavirtalaskennan ja tulevaisuustietoa tuottavan kirjanpidon menetelmäkehityksen.

Kansantalouden vaikeasta tilasta huolimatta Lasmak pystyi järjestämään lähes kaikki suunnitellut koulutustilaisuudet. Suosituimpia olivat kassavirtoja, rahoitusta ja kirjanpitoa käsittelevät seminaarit.

Uutena koulutustoiminnan muotona Lasmak aloitti ajankohtaisten infotilaisuuksien toteuttamisen.

Lasmak Oy muutti joulukuussa Järvenpäästä Helsinkiin. Uusi sijainti helpotti verkkolehden tiedonhankintaa ja koulutusten järjestämistä Helsingissä.

2002

Vuonna 2002 Lasmak Oy aloitti taloushallinnon ammattilaisten koulutustilaisuuksien järjestämisen. Puhuimme seminaareista, koska niissä ei jaettu dataa vaan käytiin asiantuntijoiden välisiä keskusteluita alustusten pohjalta. Seminaarien kirjallinen aineisto toimitettiin internetin kautta verkkokirjana. Vuoden 2002 syksyllä julkaistiin ensimmäinen suppea seminaariaineisto verkkokirjatekniikkaa käyttäen.

Verkkokirjahankkeen valmistuminen siirtyi kuitenkin vuoden 2003 alkuun, jolloin julkaistiin ensimmäiset varsinaiset verkkokirjat, Pienyrityksen tilinpäätös käytännössä ja Yleistilijärjestelmä (YTJ).

Verkkokirjajärjestelmää koskeva investointi oli huomattavan suuri.

2001

Vuoden 2001 maaliskuussa verkkolehti muuttui maksulliseksi ja sisällön laatua parannettiin. Lehden sisällöntuottajiksi kiinnitettiin yritystoiminnan, taloushallinnon ja muun yhteiskunnan asiantuntijoita ja vaikuttajia.

Useita hyötypalvelujen myyntisopimuksia solmittiin. Yhä useammat yritykset ottivat palvelun avaintieto- ja uutisnäkymän omille sivuilleen. Lehden etusivulla aloitettiin pääkirjoitusten julkaiseminen viikoittain.

2000

Vuoden 2000 joulukuussa Lasmak Oy laajensi verkkolehden sisältöä. Lopullisessa muodossaan lehti sisälsi hyötypalvelut, avaintiedot, uutiset, kolumnit, haastattelut, artikkelit ja keskustelut.

Investointi verkkolehden tietojärjestelmään oli Lasmak Oy:n mittakaavassa suuri.

1999

Vuoteen 1999 asti Lasmak Oy oli auktorisoitu tilitoimisto, mutta muuttui silloin taloushallinnon ammattitiedon sisällöntuottajaksi.

Vuoden 1999 maaliskuussa Lasmak Oy asetti internetissä tarjolle tilikarttatuotteensa, Lasmak Ohjetaulun.

Saman vuoden syyskuussa perustettiin uutispalvelu tilikarttatuotteen sisältöä koskevien ajankohtaisten tietojen välittämiseen sekä ryhdyttiin julkaisemaan kolumneja keskustelun synnyttämiseksi. Tällöin syntyi verkkolehti.

Verkkolehden uutisten ja avaintietojen välittäminen muiden yritysten internetsivuille aloitettiin vuoden lopulla.
Britt Langrev
Lassi Mäkinen
Yhteystiedot
Historiaa
Kirja: Tärkeintä ei ole voitto,
vaan reilu kassavirta
Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 – 2024